CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Cập nhật lúc 01:44 ngày 09/10/2020

Đó là chủ đề của hội nghị chuyên đề do Ban Nội chính Thành ủy tổ chức vào chiều 08/10. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy,… đến dự.


Đó là chủ đề của hội nghị chuyên đề do Ban Nội chính Thành ủy tổ chức vào chiều 08/10. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy,… đến dự.


Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị. 


Đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo đề dẫn đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cho biết thời gian qua công tác hòa giải ở cơ sở được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp tích cực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, từ đó hoạt động hòa giải ở cơ sở đã được củng cố và có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, toàn thành phố có 635 tổ hòa giải với 4.280 hòa giải viên. 05 năm qua, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã thụ lý tổng số 14.632 vụ, việc, trong đó: hòa giải thành 11.697 vụ, việc (chiếm tỷ lệ 79,94%), hòa giải không thành 2.935 vụ, việc (chiếm tỷ lệ 20,06%. Riêng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 3.188 vụ, việc và đã hòa giải thành 2.512 vụ, việc (đạt tỷ lệ 78,8%).

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Cẩm Thoa cho biết thêm: công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như từng lúc, từng nơi lãnh đạo một số địa phương chưa quan tâm đúng mức cho việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải; năng lực, trình độ, uy tín và kỹ năng của số ít hòa giải viên còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số địa phương chưa khuyến khích, huy động được các luật sư, luật gia, người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia làm hòa giải viên tại địa bàn sinh sống hỗ trợ hoặc giúp đỡ hòa giải viên thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở nên chất lượng hòa giải chưa cao…

Tại hội nghị ý kiến của các đại biểu nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Hiện nay, các hòa giải viên chủ yếu dựa trên uy tín, kinh nghiệm để hòa giải, một số chưa am hiểu nhiều về pháp luật, lý luận, kỹ năng hòa giải còn hạn chế… nên cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bài bản. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật hòa giải ở cơ sở, có chế độ chính sách phù hợp cho đội ngũ làm công tác hòa giải... Ðồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp các cấp với MTTQ và các tổ chức thành viên… để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đúc kết rằng nơi nào làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì nơi đó ít phát sinh mâu thuẫn trong địa bàn dân cư, người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động hòa giải ở cơ sở chính vì thế trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế; người dân yên tâm lao động, sản xuất, làm ăn hiệu quả hơn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu mạnh. Từ thực tiễn như vậy đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là việc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở. Các sở, ngành, địa phương cần quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc bồi dưỡng, tạo điều kiện cho hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải. Đặc biệt, cần quan tâm bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ cho hòa giải viên và kinh phí cho hoạt động hòa giải; kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Tin, ảnh: My Kha 

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết