ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TP Cần Thơ: Hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy
TP Cần Thơ: Hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Cập nhật lúc 10:27 ngày 30/09/2020

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố Cần Thơ đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.


Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố Cần Thơ đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.


Việc sáp nhập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giúp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Công chức phường Tân An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc, phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh: Dân An.

Quán triệt chủ trương, quan điểm của Trung ương, từng cơ quan, đơn vị và địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình của Thành ủy sát với tình hình thực tế để tuyên truyền, triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế.

  Trao đổi thêm với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hoàng Ba - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Các ngành, các cấp đã triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm này kết quả đã đạt theo kế hoạch cũng như đề án đề ra.

  Sau 2 năm thực hiện, thành phố Cần Thơ cơ bản đạt tiến độ Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình đã đề ra. Cụ thể đã sắp xếp, kiện toàn giảm 33 phòng chuyên môn thuộc sở ngành, giảm 45 ban chỉ đạo; sáp nhập Đảng bộ các khu chế xuất và công nghiệp vào Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố, tổ chức lại Văn phòng Thành ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách, giúp việc Thành ủy; thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng thành Văn phòng Huyện ủy - HĐND-UBND huyện Cờ Đỏ, thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp huyện ở một số quận, huyện. Gắn liền với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là công tác tinh giản biên chế nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ. Đến tháng 5 năm 2025, thành phố đã tinh giản và cắt giảm 211 viên chế trong cơ quan hành chính, đạt hơn 99% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021, đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản và cắt giảm 3.295 người, đạt hơn 142% kế hoạch.

Bên cạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy có đơn vị sự nghiệp theo hướng giảm đầu mối, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, như Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện Đa khoa thành phố; Bệnh viện Nhi đồng, bệnh viện Huyết học và Truyền máu… thực hiện tự chủ tài chính về chi thường xuyên, đã góp phần cùng toàn ngành cắt giảm  2.314 biên chế, giảm chi thường xuyên cho ngân sách 94.940.000.000 đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua sắp xếp bộ máy đã giảm 5 phòng, 2 trung tâm trực thuộc Sở, 16 đơn vị trực thuộc cấp phòng. Phòng làm việc của các đơn vị cũng được sắp xếp phù hợp, tiết kiệm được chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, tiền lương, phụ cấp chức vụ, giảm chi phí thường xuyên khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Đồng chí Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB và XH thành phố Cần Thơ, cho biết: Lúc đầu chúng tôi cũng lo lắm, nên hàng tuần và sau này là ngày 15 hàng tháng, chúng tôi họp giao ban lãnh đạo của tất cả các phòng ban, đơn vị để lắng nghe các đồng chí trao đổi báo cáo những khó khăn vướng mắc để Ban Giám đốc kịp thời tháo gỡ. Đáng mừng là khó khăn, vướng mắc không có nhiều, trái lại được sự đồng thuận rất là cao từ đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành. Ai cũng phấn khởi, tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phong Điền là một trong những quận, huyện thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Về tổ chức Đảng, sau khi thực hiện sáp nhập, đã giảm 27 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở. Toàn huyện đã cắt giảm 166 biên chế khối Đảng, đoàn thể, hành chính Nhà nước và khối sự nghiệp.

Anh Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn - Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy, chia sẻ: Lúc cơ quan sắp xếp theo vị trí việc làm tôi lo lắm. Nhưng khi bắt tay vô việc, học hỏi được từ lãnh đạo mình mới phát huy được năng lực. Bây giờ tôi thấy rất yên tâm.

Theo đồng chí Phạm Văn Thành - Trưởng Ban Tố chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ huyện Phong Điền cho biết: Qua sắp xếp theo đề án và phương án của huyện, từng ngành, xã, thị trấn đi vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên chức được bố trí việc làm phù hợp nên chất lượng chuyên môn, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ ngày càng cao.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-MQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; từng địa phương, đơn vị có cách làm chủ động, bài bản và quyết liệt đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc sắp xếp, kiện toàn chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tinh giản biên chế đã nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

Lê Thanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết